Gminny Ośrodek Kultury w Poraju

Discovered by Fallander |

Guid: d53c7f2f41f7445e8513e29eacd400dd.16

Address: Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj, Poland

Map links: Intel GMAPS

Photos: 1

Missions: 0

DB history count: 0

Description: Ośrodek imienia Janusza Gniatkowskiego jest miejscem publicznym. Często organizowane są tu różne eventy.

Resonators:

No resonators

Mods:

Empty slot

Empty slot

Empty slot

Empty slot

Portal photos:

Agent activity: