Metropol (Köpmangatan 11)

Lvl: 1

Discovered by Treborpe |

Owner: Treborpe

Captured: 5 days ago

Guid: 1920addacd794d16861eb8dfd64acf3d.16

Address: Köpmangatan 11B, 871 30 Härnösand, Sweden

Map links: Intel GMAPS

Photos: 1

Missions: 0

DB history count: 0

Description: Uppfört 1915-1917 som annex till stadshotellet. I slutet av 1910-talet låg här en av Härnösands första biografer - Härnösandsbiografen, senare omdömt till Metropol. Odd Fellow har haft sina lokaler i huset alltsedan 1917.

Resonators:

Lvl: 7 Energy: 75% Treborpe

Lvl: 1 Energy: 100% Treborpe

Mods:

Empty slot

Empty slot

Empty slot

Empty slot

Portal photos:

Agent activity: