Maryja Strzegąca

Lvl: 5

Discovered by Kalikon |

Owner: Scottos

Captured: 10 days ago

Guid: 7bd29682ebde4208b8da5e65a42b9ec9.16

Address: Zasadowa 5A, 01-001 Warszawa, Poland

Map links: Intel GMAPS

Photos: 1

Missions: 0

DB history count: 0

Description: Kapliczka w fasadzie budynku zwrócona do przechodniów przy ulicy Zasadowej.

Resonators:

Lvl: 4 Energy: 60% Scottos

Lvl: 5 Energy: 60% Scottos

Lvl: 6 Energy: 60% Scottos

Lvl: 7 Energy: 60% Scottos

Lvl: 5 Energy: 60% Scottos

Lvl: 6 Energy: 60% Scottos

Lvl: 7 Energy: 60% Scottos

Lvl: 4 Energy: 60% Scottos

Mods:

Empty slot

Empty slot

Empty slot

Empty slot

Portal photos:

Agent activity: